Sannsynligvis vil nødvendige omstillinger ta så lang tid at vi neppe vil se fordelaktige konsekvenser allerede i neste stortingsperiode. Read more, hilmar Rommetvedt valgt til styret i ipsaforskningsleder

Les mer…