samvirkeforetak. Ein statsautorisert eller registrert revisor skal gi ei fråsegn om at balansen er sett opp i samsvar med desse reglane. Det same gjeld rettar som høyrer til nokon

Les mer…