Uio realfag

(fungerer dårlig med Internet Explorer). For å dekkje spesielle opptakskrav til emne i realfag må du i tillegg dokumentere Matematikk. Skal du til dømes dekkje krav om Fysikk (12

Les mer…

Realfag poeng

til å gjøre lekser, øve til prøve, spille spill eller lese ei bok. Ler mer om fysikkstudiet. På under 1,5 t hadde vi gått fra HUS over Hunstadtoppen og

Les mer…