4,4 4,3 4,3, mestring 4,0 4,1 4,1, støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4 Motivasjon 3,9 4,0 3,9 Vurdering for læring 4,0 3,9 3,9 Støtte. Her får elevane seie meininga

Les mer…